Bozyel: “Kürtler artık dünya denklemine girmiştir, bu geçmişte hayal edilemeyecek bir durumdur.”

PSK İzmir İl örgütü 25.12.2022 tarihinde  “Türkiye’de Son Siyasal Gelişmeler ve Kürtler Ne Yapmalı?” konulu bir konferans gerçekleştirdi.  PSK Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Teker’in moderatörlüğünü yaptığı, PSK Genel Başkanı Bayram Bozyel’in konuşmacı olarak katıldığı konferansa birçok STK ve siyasi parti temsilcisi, yazar, sanatçı ile yoğun bir yurtsever kitle katıldı. 
Bayram Bozyel konuşmasına başlamadan önce son dönemde polisin PSK, PAK ve Azadi Hareketi’ne yaptığı baskın ve Kürdistan bayraklarını toplamasını kınadı, benzer şekilde DBP’ne yapılan baskın ve gözaltıları eleştirdi, Paris’te gerçekleştirilen silahlı saldırıda üç Kürdün katledilmesini şiddetle kınadı ve kurbanların yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa  dileğinde bulundu. 
PSK Genel Başkan Bayram Bozyel konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşının dünyada yeni bir soğuk savaş iklimine yol açtığını, bu durumun ise Kürtler bakımından olumlu ve olumsuz sonuçları olabileceğini belirterek Kürt siyasi aktörlerinin bu her iki duruma da hazır olması gerektiğini dile getirdi.
Bozyel konuşmasında 1991 Birinci Körfez Savaşı’yla birlikte Kürtlere özgürlüğün yolunun açıldığını ve Kürdistan’ın bölünüp parçalanmasına yol açan statükonun bir ayağının kırıldığını dile getirdi. Bütün eksiklik ve sorunlara rağmen Güney Kürdistan’ın Irak’ın en istikrarlı, müreffeh ve gelişmiş parçası olduğunu, çok partili sistem, özgür basın, azınlıklara tanınan hak ve özgürlükler bakımından Güney Kürdistan’ın Ortadoğu’da örnek bir demokrasi modeli oluşturduğunun altını çizen Bozyel, bu açıdan bütün Kürtlerin Güney Kürdistan’daki kazanımlara sahip çıkması gerektiğini ifade etti.
Güney Kürdistan’daki kazanımların kalıcı ve kurumsal bir düzeye kavuşması için mevcut iki başlı, siyasi, askeri ve mali yapının merkezi ve tekleşmesi gerektiğini dile getiren Bozyel, bunun sadece Güney Kürdistan’da yaşayanların değil dünyadaki bütün Kürtlerin beklentisi olduğunun altını çizdi.
Bozyel konuşmasında Suriye’de de Kürtler bakımından tarihi fırsatların gündeme geldiğini, bunun için Suriye Kürt Bölgesindeki tüm siyasi aktörlerin ulusal demokratik bir zeminde bir araya gelmelerinin önemini vurgulayarak, inşa edilecek yeni Suriye’nin Kürtler olmadan kurulamayacağını sözlerine ekledi.
İran’ı saran değişim dalgasının merkezinde Kürtlerin olduğunu, Doğu Kürdistan siyasi aktörlerinin izlediği akılcı politikanın rejimin kirli oyunlarını boşa çıkarttığını dile getirdiği konuşmasında Bozyel, rejimin bugünden yarına yıkılmasa bile sonunun yaklaştığı değerlendirmesinde bulundu.
Gelinen aşamada Kürtlerin dünya denklemine girdiğini, büyük aktörlerin Kürtleri müttefik olarak gördüğünü belirten Bozyel, bu durumun Kürtler bakımından geçmişte hayal edilemeyecek yeni fırsatlar oluşturduğunu ifade etti.
Bayram Bozyel konuşmasının devamında Türkiye’deki son siyasal gelişmelere değindi, Türkiye’nin tarihinin en derin ve yapısal krizlerden birini yaşadığını ve bunun temel nedenin Kürt meselesi olduğunun altını çizdi.
Türkiye’de yaşanan sosyal, siyasal ve ahlaki krizin Kürt meselesinde izlenen çatışmacı ve inkar politikasının kaçınılmaz sonuçları olduğunu; bu anlayışın ülkenin ekonomisinin tüketilmesine, siyasal sistemin otoriterleşmesine, düşünce özgürlüğü ve muhalefetin yok olmasına neden olduğunu dile getirdi. 
Mevcut rejim bakımından deniz tükenmiş ve yeni arayışlar başlamıştır değerlendirmesinde bulunan Bozyel, Türkiye’de yapılacak seçimlerin ve farklı siyasal aktörlerin yeni anayasa önerilerinin yeni bir dinamizm ve değişim potansiyeli anlamına geldiğini ifade eden Bozyel, Kürtlerin bu durumu bir fırsata çevirmesi gereğine dikkat çekti.
Bütün Kürt siyasi aktörlerin Kürtlerin ortak talebi olan Kürtçenin resmi dil ve eğitim dili olarak kabul edilmesi, Kürt kimliğinin anayasada kabul edilmesi, Kürtlerin kendi isimleriyle özgürce örgütlenmesi gibi asgari taleplerde birleşerek siyasal sürece müdahale etmesi ve sürecin yönünü Kürtlerin çıkarları doğrultusunda değiştirmeleri için mücadele etmesinin altını çizen Bozyel, Cumhurbaşkanlığı seçiminde % 50 artı 1 koşulunun Kürt oylarını belirleyici hale getirdiğini söyledi.
Bayram Bozyel,  PSK’nin Kürdistan’ın özgürlüğünü hedeflemekle birlikte demokrasi mücadelesine önem verdiklerini, bütün tarihi deneyimlerin Türkiye’deki yumuşama ortamlarında Kürt hareketinin yeni bir ivme kazandığını, sistemin otoriterleştiği süreçlerin en büyük faturasının ise Kürtlere çıktığını gösterdiğini ifade ederek, PSK’nin Kürt Ulusal Demokratik İttifakı kadar Demokrasi İttifakı’na önem verdiğini belirtti.
PSK Genel Başkanı Bayram Bozyel’in yaptığı konuşmanın sonunda katılımcılar konuya ilişkin kendi düşüncelerini dile getirdi ve sorular sordu. Bayram Bozyel’in katılımcıların sorularını cevaplamasından sonra konferans son buldu.

İçerik Başlıkları
En çok Okunan İçerik