2022 Yılı Özgürlük Ve Barış Yılı Olsun

Dünyada, işsizliği, yoksulluğu artıran, fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapan kapitalist sistemin tüm defolu yönlerini ortaya koyan ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan Corona salgının devam ettiği 2021 yılını da geride bıraktık.

2021 yılı emeğin sömürüsü, eşitsizlik ve tekçi sistem üzerine kurulu olan ve tek adam diktatörlüğüne doğru giden “Türk İşi Başkanlık” sisteminin yönetimindeki Türkiye’de, halklar için çok zor bir yıl oldu.

Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da 2021 yılı;

Ekonomik krizin giderek arttığı ve bununla ilintili olarak toplumsal ve siyasal kaosun günbegün derinleştiği,

Kürdistan’ın militarize edilmesi sürecinin devam ettiği, askeri operasyonların sürdürüldüğü,

Legal Kürd siyasetinin önüne engellerin çıkartıldığı, siyasi parti yöneticileriyle sivil toplum temsilcilerinin tutuklandığı,

AK parti hükümetinin Güney ve Batı Kürdistan’a yönelik işgalci ve saldırgan politikasını devam ettirdiği,

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal durumunun kalıcı hale geldiği, insan haklarının ayaklar altına alındığı, muhalif basın ve yayın kurumlarına yönelik baskıların arttığı, gazeteci ve yazarların tutuklandığı,

Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin birer padişah haline getirdiği valilerin emekçilerin hak talepli eylemlerini yasakladığı,

Başta eğitim olmak üzere tüm alanlarda eşitsizliğin artarak sürdüğü;

Kadın cinayetlerinin, kadınlara yönelik eril şiddetin, LGBT bireylerine saldırıların arttığı,

Yargı bağımsızlığının ortadan kaldırıldığı, mahkemelerin Anayasa Mahkemesi’yle AİHM-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını uygulamadığı, Kürdler, Aleviler, farklı inanç gruplarından,  etnik guruplardan olanların mağdur, güvenlik güçlerinin fail oldukları suçlarda cezasızlık geleneğinin sürdürüldüğü,

Batı’da yaşayan Kürdlere yönelik saldırıların artarak devam ettiği,

Sistemin kendisiyle birlikte toplumu da çürüttüğü bir yol oldu.

Cumhur İttifakı, önümüzdeki yılda da iktidarını sürdürmek için 2021 yılını aratmayacak uygulamalara başvuracak, baskı ve saldırılarını artıracaktır.

Ama 2022 yılını huzur, güven, barış ve özgürlük yılına çevirmek mümkün, bunu başarabiliriz.

PSK-Kürdistan Sosyalist Partisi, 2022 yılının Türkiye’de,

Kürdlerin ulusal demokratik haklarının tanınıp güvence altına alındığı;

Kürdistan’da askeri operasyonların sonlandırıldığı,

Kürdlerin diğer parçalardaki ulusal kazanımlarına saygı duyulduğu, işgal politikasına son verildiği,

İfade, inanç ve örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engellerin kaldırıldığı,

Düşünceleri nedeniyle hapiste olanların serbest bırakıldığı,

Kadınlar üzerindeki eril şiddetin sona erdiği, kadınlara yaşamın her alanında fırsat eşitliğinin sağlandığı, LGBT bireylerine yönelik saldırıların sona erdiği,

İnanç özgürlüğünün tam anlamıyla tanındığı,

Siyaset dilinin, şiddet dilinin yerini aldığı,

Emekçilerin emeklerinin karşılığını aldığı, yoksul halkın onurlu yaşam şartlarına kavuştuğu yıl olması için, tüm Kürd yurtsever güçlerini birlik olmaya; birlik halinde değişim ve demokrasi güçleriyle ortak mücadeleye çağırır.

31 Aralık 2021

PSK-Kürdistan Sosyalist Partisi

En çok Okunan İçerik
Yorum Yaz