Bilgilendirme

Kamuoyunu bilgilendirmek ve olası manipülasyonları önlemek için bu açıklamayı yapmak bir zaruret haline geldi.

Bir gurup siyasi parti, siyasi yapı ve inisiyitifin AK Parti MYKY Üyesi Sayın Abdurdahman Kurt’un daveti üzeri biraraya gelmesi basında eksik ve çarpıtılarak yer aldı ve bazı kişiler de çarpıtılan bilgileri temel alarak gerçek dışı ithamlarda bulundular, sayın Kurt’un davetine icabet eden siyasi parti ve yapıları ağır biçimde suçladılar.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki sözkonusu toplantı resmi bir toplantı değildi. Aksine Sayın Kurt’un misafirlerini davet ederken söylediği gibi bir sohbet toplantısıydı. Ayrıca Sayın Kurt bu davetini kendi adına yaptığını özellikle de belirtmişti.

Bu toplantıda ne seçimler gündeme geldi ne de seçim ile ilgili herhangi bir konu. Toplantıda doğal olarak katılımcılar Kürdistan, Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin görüşlerini dile getirdiler, hükümetin gelişmelere ilişkin tavırlarına yönelik eleştirilerde bulundular.

Toplantının sonunda Sayın Kurt, toplantı esnasında tuttuğu notları bir rapor halinde CB’na sunacağına söyledi ve bu talebi katılımcılar olumlu buldular.

Üzerinde fırtınalar kopartılan sohbet toplantısında yaşanan kısaca böyle.

Bu vesileyle bir kez daha belirtiriz ki siyasi yapıların, özellikle de Kürd sorununu barışçıl ve diyalog yolu ile çözülmesini isteyenlerin, tüm siyasi kesimlerle görüşmesi, taleplerini dolaylı yollardan da olsa siyasi iktidara iletmesi siyasetin gereğidir.

Bu toplantı hakkından medyaya yansıyan yanlış, eksik bilgiler temelinde toplantıya katılan Kürd siyasi yapılarına hak etmedikleri suçlamalarda bulunmanın ise yurtseverlerde olması gereken sorumlulukla bir ilişkisi yoktur.

25 Nisan 2022

PSK-Kürdistan Sosyalist Partisi

En çok Okunan İçerik
Yorum Yaz