Kürdçe Resmi dil olmalıdır!

Bu 21 Şubat Dünya Anadil Gününde de Kürd dili özgür değil, Kürd dili ve kültürü üzerindeki baskılar devam ediyor.

Bugün Kürdçe konuşmak yasak değil, konuşanlardan para cezası alınmıyor, ama Kürdçe konuşanlar, türkü söyleyenler ırkçı ve faşistlerin linç girişimlerine maruz kalıyorlar, öldürülüyorlar.

Kürd diliyle ilgili enstitüler kuruldu, öğretmenler yetiştirildi. Ne var ki öğretmenlerin atanması yapılmıyor, çünkü Kürd diliyle eğitim yok.

Kürdçe yayın yapan özel radyolar ve televizyon kanalları kapatılıyor; Türkiye’de izlenmesi engelleniyor, programlarında özellikle de çocuk programlarında Türkçe’nin kullanılması şartı koşuluyor.

Kalıcı hale gelen OHAL ve KHK sisteminde Kürdçe dergi, gazete ve internet siteleri üzerindeki baskı ve yasaklamalar sürüyor.

Anadil ve anadille eğitimin ulusal benliğin oluşmasındaki öneminin bilincinde olan asimilasyoncu devlet, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin anadille eğitimi öngören maddelerine ilişkin çekincelerini koruyor.

Devlet, Avrupa Birliği’nin benzeri içerikteki anlaşmalarını da  uygulamıyor.

Kürdlerin anadilini parayla ve seçmeli ders olarak öğrenmeleri gibi bir garabete imza atıyor, okullarda seçmeli ders olarak tercih edilen Kürdçenin okutulmaması için bahaneler üretiyor.

Kuruluşu sırasında devletin mayasında var olan asimilasyon politikası bugün daha ince metotlarla sürdürülüyor.

Bu nedenle Kürd dili ve kültürü üzerindeki baskılara karşı çıkmak bugün de başta gelen görevlerimiz arasında bulunuyor.

PSK, 21 Şubat Dünya Anadil Günü vesilesiyle bir kez daha yurtsever ve demokratik güçleri Kürd dili ve kültürü üzerindeki baskılara karşı birlikte mücadele etmeye;

Kürd dilinin ve kültürünün özgürleşmesi ve gelişmesi için,

Seçmeli ders kampanyasında kazanılar nisbi başarının takip edilmesi için el ele vermeye çağırır,

Kürdistan’da Kürdçe resmi dil olmalıdır!

Kürdçe Kürdistan’da ve Kürdlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde tüm aşamalarında eğitim dili olmalıdır.

21Şubat 2022

Kürdistan Sosyalist Partisi-PSK  

En çok Okunan İçerik
Yorum Yaz