Kürdistan Komünist Partisi-KKP'nin PSK Kongresi'ne Mesajı

Merhaba dostlar, yoldaşlar

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Jina Emini’nin katledilmesiyle Doğu Kürdistan’da başlayan ve İran’a yayılan halkların ayaklanmasını selamlıyoruz.

İl dışında olmam nedeniyle Kongreye katılamadım. Üzgünüm!

“Özgürlük, Demokrasi ve Barış İçin Acil Çözüm” şiarıyla toplanan PSK 3. Kongresi’ni selamlıyor ve başarılar diliyoruz. Çözüm üretecek önemli kararlar alacağına inanıyoruz.

Kürt halkı için siyasi süreç 150 yıldan beri zorluklarla yüklü. Ancak 21. Yüzyıl başında kazanımlar ve risklerle birlikte hacimli sorunlarla yüz yüzeyiz.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık elde etme; Özerk Rojava’nın fiili statüyü resmileştirme ve Doğu Kürdistan’ın statü kazanma hedefinde yürümeleri, halkımızın önüne yeni ufuklar açıyor. Hepimizi heyecanlandırıyor. Bu durum, Kürt siyasetine önemli görev ve sorumluluklar da yüklüyor. Halkımız, siyasetimiz bu tarihi görevlerin altında ancak ulusal ittifakla kalkabilir. Kongrenin bu yönde kararlar alacağına inanıyoruz.

Kürdistan ve İran’da artık 16 Eylül 2022 öncesine dönüş mümkün değil. Kadınların öncülük ettiği bu ayaklanma resmi veya fiili kazanımlara yol açacak, açtı bile. Teokratik rejim, bunu engellemek ve Kürt halkının büyüyen direnişini yalnızlaştırıp kırmak için “bölücü Kürtler İran’ı parçalıyor” propagandasıyla Kürt-Azeri-Beluci-Fars halklarının sokakta yaratıkları birlikteliği dağıtma peşinde. Ancak ne yaparsa yapsın 1979’da laik despotizmi yıkan halklar bugün teokratik despotizmi de er geç yıkacaklar.

Kuzey Kürdistan’da halkımızın ulusal özgürlük mücadelesi ağır baskılara rağmen sürüyor. Türkiye rejiminin, halkımızın içeride ve diğer parçalardaki özgürlük mücadelesi karşısında zorlandıkça daha fazla şiddete başvurması çözümsüzlüğü derinleştiriyor. Türk hükümetine çağrımız; Kürtlerin kazanımlarını ortadan kaldırmak için başta Rusya, bölgesel ve küresel güçlere boyun eğip taviz vereceğine Kürt halkına yüzünü dönsün. Barışçıl demokratik çözümün önünü açsın. Kürt ve Türk halkının yararına olan çözüm yolu budur.

Dostlar yoldaşlar,

Kuzey Kürdistan’da katma değeri düşük sektörler olsa da sanayi ve işçi sınıfı büyüyor. Sadece sınır kentlerinde değil iç Kürdistan’da başta tekstil sanayi gelişirken işçilerin ekonomik-sosyal hakları uğruna mücadelesi de önem kazanıyor. Halkımızın en büyük sosyal yarası olan işsizliğe karşı iş günü saatlerinin 6 saate indirilmesi dünyanın gündeminde. Avrupa Dünya haftada dört günlük çalışmanın ilk adımlarını atıyor. Çünkü emek sürecinde teknolojik gelişmeler daha az çalışma süresini dayatıyor. 28.10. 2022

Sinan Çiftyürek

Kürdistan Komünist Partisi

Genel Başkanı

En çok Okunan İçerik
Yorum Yaz