PSK 3. Kongre Kararları ve Seçilen Organ Üyeleri

“Özgürlük, Demokrasi ve Barış İçin Acil Çözüm Çağrısı” şiarıyla gerçekleştirilen PSK 3. Büyük Kongresi’nde yeni PM seçildi ve önemli kararlar alındı

30 Ekim 2022 tarihinde Diyarbakır’da “Özgürlük, Demokrasi ve Barış İçin Acil Çözüm Çağrısı” şiarıyla gerçekleştirilen PSK 3. Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa Bayram Bozyel oy birliği ile seçilirken 40 kişilik PM listesi ile yedek üyeleri ve Disiplin Kurulu ile yedek üyeleri de tek liste olarak oy birliği ile belirlendi.

PSK 3. Büyük Kongresi’nde ayrıca siyasal gündemdeki değişik konulara ilişkin önemli kararlar alınarak bunların hayata geçirilmesi için güçlü bir irade ortaya konuldu.

PSK 3. Kongre’sinde  seçilen PM ve Disiplin Kurulu üyeleri şunlar;

Parti Meclisi Üyeleri

1.       Mansur Kara 

2.       Ulaş Aslan  

3.       Mehmet Ölçer 

4.       Bahattin Turan

5.       Aladdin Aras  

6.       Celal Yıldız

7.       Haydar Cihaner  

8.       Mustafa Aygün

9.       Nevzat Teker  

10.   Bedir Çınar 

11.   Zeynel Yeşiltepe 

12.   Muaz Bozyel 

13.   Reşat Düngül 

14.   Abdulkadir Demir

15.   M. Emin Karakulak

16.   A. Mecit Durmuş 

17.   Fahrettin Başyeşil

18.   Bedri Aslaner  

19.   Tayyip Kızılyıldız

20.   Mehmet Baydar

21.   Ali Örkmez

22.   Oktay Dumlu 

23.   Mehmet Yüce 

24.   Cemal Yıldırım 

25.   Yekta Demirkapu

26.   Hıdır Tek

27.   Hasan Dağtekin 

28.   Hidayet Fidan 

29.   Ahmet Kılıl 

30.   Ali Haydar

31.   Eyüp Akdeniz 

32.   Bekir Topgider 

33.   Doğan Kılıç

34.   Mehmet Bozhan

35.   Gönül Dabakoğlu 

36.   Mazlum Deli

37.   Sevgi Yıldız 

38.   Selva Baksi

39.   Rıza Gümüş

40.   Kurbani Demir 

PM Yedek Üyeler

1.       Mehmet Karabulut

2.       Zehra Subar

3.       Veli Koparan

4.       Medeni Çelik

Disiplin Kurulu

1.       Vedat Dede

2.       Zülküf Baran

3.       Sıddık Sami Feroğlu

4.       Abdulkerim Er

5.       İsmet Kara

6.       Musa Parspancı

7.       Resul Alınak

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri

1.       Ahmet Erdoğan

2.       Esat Kenan Alabay

PSK 3. Olağan Kongresi’nde alınan kararlar;

1.       Kürtçe, Kürt toplumunun tarihsel kimliğinin ve belirgin kişiliğinin en önemli parçalarındandır. Aynı zamanda ulusal kimliğin oluşmasının koşullarından biri olan dil, bütünlüklü bir ulusal kimliğin temel unsurlarındandır. Bu nedenlerle Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Kürt dilinin resmi dil olması ve eğitim alanında kullanılması yönündeki çalışmaların daha güçlü ve etkin biçimde sürdürülmesi için mücadele etme kararı almıştır.

Aynı zamanda partinin tüm organlarında Kürtçenin etkin kullanılması için  yeterli bir çaba gösterilmesini benimsemiştir.

 

2.       Fırat'ın doğusundaki Kürt coğrafyasında bir yerel yönetim düzeni kurma ve Kürtler isterse bir yıl sonra Milletler Cemiyeti'ne bağımsızlık için başvurma hakkı veren Sevr Antlaşmasının geçerliliğini kaybetmesi ve Osmanlı İmparatorluğunun resmen bitmesi anlamına gelen Lozan Antlaşması, baskı, zulüm, kıyım ve asimilasyon politikaları eşliğinde oluşturulan Türk kimlikli bir devleti ortaya çıkardı. Ortaya çıkan bu devletle birlikte başta en asgari insani haklar olmak üzere bölgenin en kadim halklarından olan Kürt toplumu, bütün siyasi ve ulusal haklarını kaybetti. Bu bilinçle tutum alan Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Lozan’ın 100. Yıldönümünde, anılan sözleşmenin Kürtler bakımından masaya yatırılması ve olumsuz sonuçlarının son bulması için partimizin de aralarında yer aldığı Kürt parti ve siyasi güçlerinin ortak hareket ederek başlattığı çalışmaların güçlendirilerek sürdürülmesini kararlaştırmıştır.

 

  1. Partimiz işin başından beri, Kürt halkının özgürlüğünden yana bütün ulusal demokratik güçlerle en geniş ve kapsamlı bir ulusal demokratik ittifakın inşasını, siyasi hedeflerinin odağına koymuştur. Partimiz PSK, uzun zamandan beri bu yönde yürüttüğü çalışmaları, Kürt siyasal aktörlerle olgunlaştırıp geliştirmeyi amaçlamaktadır. Unutmamak gerekir ki Kürtlerin toplumsal özgürlüğü yolundaki ulusal demokratik ittifakı, özgürlüğün yegâne garantisidir. İçinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bütün Kürt siyasi yapılarının, demokratik sivil kurumlarının ve yurtsever şahsiyetlerinin Kürt halkının ulusal demokratik taleplerini içeren bir program etrafında birleşmesi, her zamankinden daha yakıcı ve önemlidir. Bu amaçlar için mücadele eden Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK),  Kürtlerin ulusal demokratik güçlerinin en geniş birliği için mevcut çalışmaların güçlendirilerek sürdürülmesini kararlaştırmıştır.

 

  1. İran bir zamandan beridir içten içe kaynıyor. Kürt Kızı Jina Emini’nin İran rejim güçleri tarafından katledilmesinin ardından başlayan tepkiler, bir anda İran’daki bütün etnik, dini ve toplumsal kesimleri kapsayan genel bir direnişe dönüştü. Tarihten ve İran’da olup bitenlerden ders çıkarması gereken Tahran’daki baskıcı rejim ise, demokratik ve özgürlükçü adımlar atmak yerine, şimdiye kadar yüzlerce sivili katletti. Parti olarak başta Kürler olmak üzere, özgürlük, demokrasi ve insanca bir yaşam uğrunda, İran’daki halkların yürüttüğü barışçıl ve meşru mücadelenin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Her parçadaki Kürtlerin ulusal çıkarlar ve özgürlük talepleri konusunda dayanışma ve etkileşim içinde olmasını savunan Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Doğu Kürdistan ve İran halklarının özgürlük için yürüttükleri direnişin desteklenmesi kararını almıştır.

 

  1. Ortadoğu’da statüko, geçen her gün biraz daha çöküyor, Kürdistan’ın birer parçasını işgal eden Irak ve Suriye elde ettikleri devlet düzeyinden uzaklaşıyor. İran ise mukadder sona doğru hızla yaklaşıyor. Bu nedenle Kürtler Ortadoğu’nun yeniden şekillenmesinde merkezi ve çok belirleyici bir konum kazanıyor.  Hatta denebilir ki Ortadoğu’da Kürtler bakımından kader anları yaşanıyor. Güney Kürdistan’da halkımızın kazanımlarının korunup geliştirilmesi çabalarının desteklenmesinin önemini vurgulayan Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Güney Batı Kürdistan’da Kürtlerin birliklerini sağlayarak kazanımlarını daha güçlü savunacaklarına olan inancını yenileyerek bu yöndeki çabaları destekleyeceğini kararlaştırmıştır.
  2. Haklar ve özgürlükler mücadelesini eksen alan her zemindeki birliği ve bir arada hareket etmeyi önemseyen 3. Kongremiz, parti saflarımızda bulunmayan arkadaşlarımızın enerji ve birikimine duyduğu ihtiyacın altını çizerek inançlı her bir bireyin ulusal demokratik mücadeleye güç katacağını ve değerli katkılar yapacağını vurgulamıştır. Birlikten kuvvet doğacağına inanan Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), halkımızın özgürlüğü yolundaki yürüyüşümüzde, çeşitli nedenlerle yolları ayrılan tüm arkadaşlarımızı birlikte yürümeye çağırır ve bu çağrının hayata geçirilmesi için çaba gösterilmesini karar altına alır.
En çok Okunan İçerik
Yorum Yaz