PSK; Askeri operasyon çözüm değil; Kürt meselesi siyasi yöntemlerle çözülmeli

30 Ekim 2022 tarihinde Diyarbakır’da yapılan Kürdistan Sosyalist Partisi 3. Büyük Olağan Kongresi’nde seçilen Parti Meclisi ilk toplantısını 19-20 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Ankara’da toplanan PSK Parti Meclisi, Üçüncü Büyük Kongre’ye ilişkin resmi prosedürü yerine getirmenin yanı sıra gündemindeki konuları görüşmüş, yeni Merkez Yürütme Kurulu’nu seçmiş ve aşağıdaki sonuçları kamuoyu ile paylaşmayı kararlaştırmıştır.

Belirlediği gündeme bağlı olarak Türkiye’de ve Kürdistan’da yaşanmakta olan siyasi süreci değerlendiren PSK Parti Meclisi, önümüzdeki bir yılda gündeme gelecek siyasi gelişmelere denk düşecek bir yıllık çalışma program ve takvimi oluşturmuş ve bu görevlere uygun bir işbölümü gerçekleştirmiştir.

23 Haziran 2023 tarihinde yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin değerlendirildiği Parti Meclisi toplantısında PSK’nin izleyeceği politikaya ışık tutacak ilkeler belirlenerek bu konuya ilişkin genel bir çerçeve çizilmiştir.

Kürt meselesinde izlenen inkar ve şiddet anlayışının Türkiye’yi çok yönlü bir krizle karşı karşıya getirdiğinin altının çizildiği PM toplantısında, mevcut krizin sürdürülemez bir noktaya geldiği ve mevcut durumun Türkiye bakımından değişimi kaçınılmaz kıldığı ifade edilmiştir. Türkiye’de sürecin normalleşmesi ve Kürt sorununun çözümünün yakıcılığına vurgu yapılarak çözüm için Kürtlerin acil ve ortak talepler etrafında bir blok halinde sürece müdahil olmasının gereğine dikkat çekilmiştir.

19-20 Kasım tarihlerinde Ankara’da toplanan PSK Parti Meclisi toplantısında, PSK 3. Büyük Olağan Kongresi’nde alınan Kongre Kararları’na bir kez daha dikkat çekilerek söz konusu kararların hayata geçirilmesi için yeniden güçlü bir irade beyanında bulunulmuştur.

Bu çerçevede Kürdistan Sosyalist Partisi’nin önümüzdeki dönemde;

1.       Kürt dilinin- Kürtçenin yaşamın bütün alanlarında etkin olarak kullanılması, Kürtçenin resmi dil olması ve eğitim dili olarak kabul edilmesi için;

2.       100. yılında Lozan Antlaşması’nın bütün yönleriyle sorgulanması ve Kürt halkı bakımından olumsuz sonuçlarının son bulması için;

3.       Kürt ulusal demokratik güçlerinin en geniş ulusal demokratik ittifakının inşası için;

4.       Doğu Kürdistan ve İran halklarının özgürlük ve demokrasi için yürüttükleri haklı ve meşru mücadeleyi bütün imkânlarla desteklenmesi için;

5.       Güney Kürdistan’da elde edilen tarihi ulusal kazanımların korunması ve Güney Batı Kürdistan’da yurtsever güçlerin ulusal birliğinin sağlanması için;

6.       Değişik nedenlerle örgütsel mücadeleden uzak kalmış kadroların PSK saflarında örgütlü mücadelede yeniden ve daha güçlü bir biçimde buluşması için;

Gerekli çalışma ve girişimlerin kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizilmiştir

Parti Meclisi toplantısında ayıca son dönemde yaşanan sıcak gelişmelere dikkat çekilmiştir.

Bu çerçevede İran ordusunun Güney Kürdistan’da bulunan Doğu Kürdistan Partileri kamplarına ve Mahabad gibi Kürt yerleşim yerlerine dönük saldırıları şiddetle kınanmıştır. Ülkenin dört bir tarafına yayılan Kürt ve İran halklarının haklı ve meşru mücadelesi karşısında çaresiz kalan çağdışı İran rejiminin, bu tür saldırılarla halk hareketini manipüle etmek istediği vurgulanmıştır.

Türkiye’nin PKK bahanesiyle Güney Kürdistan ve Suriye Kürt bölgesinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında onlarca sivilin yaşamını yitirdiğinin belirtildiği toplantıda, bu tür saldırıların çözüm olmadığı, Kürt meselesinin siyasi yöntemlerle ve diyalogla çözülmesi gereken bir mesele olduğu bir kez daha ifade edilmiştir.

PSK Parti Meclisi toplantısında ayrıca yeni Merkez Yürütme Kurulu seçilmiş, Kürdistan Sosyalist Partisi’nin üstlendiği tarihi misyonu yerine getirmek için; Kürt halkının özgürlüğü ve Türkiye’de demokrasinin inşası yolunda kararlılıkla mücadele edileceği bir kez daha teyit edilmiştir.

Kürdistan Sosyalist Partisi

            (PSK)

      Parti Meclisi

En çok Okunan İçerik
Yorum Yaz