Zamlara, Zulme, İşsizliğe ve Yolsuzluğa Hayır!

03 mart günü PSK-Kürdistan Sosyalist Partisi Amed il örgütü üye ve yöneticileri, PSK’nin zamlara ilişkin hazırladığı bildiriyi dağıttılar.

Pazar ve esnaların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde dağıtılan bildiride şu görüşlere yer verildi:

Son dönemde Türkiye’de yaşanan ağır ekonomik krizin, artan yoksulluk ve işsizliğin asıl nedeni iktidarın yanlış siyasal tercihleri ve uyguladığı çatışmacı politikalardır.

Emekçiler ve dar gelirler için hayatı çekilmez hale getiren, halkın belini büken enflasyon ve zam furyasının nedeni budur.

Kürd halkının üzerinde katmerleşen baskıların nedeni budur. Ağır hukuk ihlalleri ve adaletsizliğin nedeni budur.

AK Parti, ülkenin kaynaklarını, halktan topladığı vergileri, halkın yaşam standartlarını yükseltmek yerine, kendi yandaşı bir avuç sermaye grubuna peşkeş çekmeye,  baskı ve sindirme politikasının güçlendirilmesine ve silahlanmaya harcıyor.

İktidar içerde ve dışarda şiddet ve saldırgan politikada ısrar ettikçe halkın lokması küçülüyor.

Kürd sorununun şiddet yoluyla çözümünde ısrar etmek sadece ülkemizin yerle bir olmasına yol açmıyor, aynı zamanda bizi daha da yoksullaştırıyor. Şiddet arttıkça toplumsal yozlaşma, yoksulluk ve zamlar da artıyor.

Lokmamızın büyümesi, insan onuruna yaraşır bir yaşamın sağlanması; demokrasinin yerleşmesine, Kürd sorununun çözümüne ve barışın sağlanmasına bağlıdır.

Yoksulluk Kader değildir!

Atılan Her Roket, Patlayan Her Bomba Ekmeğimizi Küçültüyor!

Zamlara karşı çıkarken, savaşa ve saldırgan politikalara da Kürd sorunun şiddet temelli çözümüne de karşı çıkmak gerekiyor.

Kürd sorunun çözümü, herkese eğitim, barınma ve beslenme olanaklarının sağlanması ve herkes için insan onuruna yakışır bir yaşam için de zorunludur.

Zamlara ve zulme hayır!

Enerji zamları bir an önce geri alınsın!

Tüm çalışanların ve emeklilerin yaşam koşulları iyileştirilsin!

Çiftçilerin borçları silinsin ve esnaflara maddi destek sağlansın!

Şubat 2022

PSK-Kürdistan Sosyalist Partisi

En çok Okunan İçerik
Yorum Yaz