PSK PM "6 Şubat depremi halkımız içinde büyük bir dayanışma duygu ve bilincini ortaya çıkardı."

PSK Genel Başkanı Bayram Bozyel’in Parti Meclisi toplantısına sunduğu rapor

 

Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Parti Meclisi toplantısı 05.03.2023 tarihinde Zoom üzerinde gerçekleştirildi. Toplantıda 06 Şubat depreminin sonuçları ve bu konuda yapılacak işler değerlendirildi. Toplantının başında PSK Genel Başkanı Bayram Bozyel depremin yol açtığı can ve maddi kayıpların değişik boyutlarını değerlendiren ve ilk günden itibaren PSK’nin yaptığı çalışmaların kısa özetini içeren bir raporu Parti Meclisi’ne sundu.

 

Genel Başkan Bayram Bozyel’in Parti Meclisi toplantısına sunduğu rapor;

 

Değerli arkadaşlar,

 

6 Şubat’ta Maraş merkezli depremin üzerinden 4 hafta geçti. Resmi verilere göre şimdiye kadar depremde 46 binden fazla insan yaşamını yitirmiş, yüzbinlerce insan yaralanmış, milyonlarca insan evsiz barksız kalmıştır.

 

Bu depremde hayatını yitirenlere rahmet, yakınlarına ve halkımıza baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.

 

Umuyorum ki halkımız yaralarını çok geçmeden iyileştirsin, altına başlarını sokacak bir yuvaya kavuşsun ve hayata kaldığı yerden devam etsin.

 

Ancak hiçbir şey kaybettiğimiz canları geri getirmeyecek, eski kentleri doğal dokuları ve tarihsel miraslarıyla yeniden kurmak mümkün olamayacak. Belki yeni binalar toplu konutlar inşa edilecek, ancak onlar hiçbir zaman geçmiş kentlerin/şehirlerin yerini alamayacak.

 

Değerli arkadaşlar,

Depremin insani ve maddi kayıpları tahmin ettiklerimizden de büyük. Deprem’in yaşanmadığı Bingöl, Elazığ, Mersin gibi şehirlerde de büyük bir korku ve karmaşa söz konusu. Birkaç kent dışında Türkiye’nin neredeyse tümü deprem tehdidi altında.

 

Her yerde büyük bir panik ve belirsizlik söz konusu, insanlar deprem korkusu nedeniyle ne yapacaklarını bilemiyorlar.

 

Öte yandan 6 Şubat depremi 14 milyondan fazla insanın hayatını etkiledi, milyonlarca insanın hayatını altüst etti. Elbette bunun ekonomik, sosyal, siyasal ve psikolojik sonuçları olacak. Ve muhtemelen bir yıla kadar insanların ancak bir kısmı konuta kavuşacak, geri kalanların sorunları ise devam edecek.

 

6 Şubat depremi aynı zamanda halkımız içinde büyük bir dayanışma duygu ve bilincini ortaya çıkardı. Daha ilk günden itibaren insanlarımız deprem mağdurlarının yardımına koştu. Özellikle Diyarbakır’da iş sahipleri, imkanı olanlar okullarını, düğün salonlarını, fabrikalarını sığınmaları için deprem mağdurlarına açtı, onlara destekte bulundu. Diyarbakır’da 84 STK’in içinde yer aldığı Diyarbakır Kent Dayanışma ve Koruma Platformu deprem felaketine karşı büyük bir dayanışma ağı oluşturdu. Sadece Diyarbakır’da değil, depremin vurduğu diğer kentlere de yardıma koştu.

 

Öte yanda her toplumda olduğu gibi bizim içimizde de depremden etkilenen mağdurları istismar edenler çıkıyor. Ev kiralarını fahiş oranlarda artıranlar var. Taşıma fiyatları birkaç kat arttı. Bunlara fırsat vermemeliyiz. Böyle zamanlarda dayanışmayı artırmalıyız, fırsatçıların halkımızın acılarını istismar etmelerine imkan tanımamalıyız.

 

Diğer yandan bizim parti üyelerimiz ve arkadaşlarımız da daha ilk günden itibaren büyük bir dayanışma örneği sergilediler. Kendi olanakları ölçüsünde açtığımız kampanyalara katılarak ekmeklerini ve imkanlarını kardeşleriyle paylaştılar. Bu süreçte emeği geçen bütün arkadaşlara sonsuz teşekkürler.

 

Değerli arkadaşlar,

Biz bölgede yaşayan arkadaşlar da doğal olarak depremin sonuçlarından etkilendik, birçoğumuz günler boyu dışarıda kalmak zorunda kaldık. Bazılarımız yakın akraba ve yakınlarını kaybetti. Buna rağmen halkımıza karşı sorumluluğumuzu ihmal etmedik. Bir yanda kendi sorunlarımızla uğraşırken diğer yandan halkımızın acılarını azaltmak için ilk günden itibaren sürekli alanda bulunduk ve imkanlarımız ölçüsünde deprem mağdurlarına yardımcı olmaya çalıştık.

 

Değerli arkadaşlar,

 

6 Şubat’ta depremin yaşandığı ilk günden bu günde kadar parti olarak yaptığımız işleri ve attığımız adımları kısaca sizinle paylaşmak istiyorum.

 

06 Şubat Depremi Sonrası Yapılan İşler

 

06 Şubat, Deprem felaketine karşı yapılacakları değerlendirmek üzere bir grup MYK üyesi ile toplantı yapıldı ve Diyarbakır’da depremde yıkılan binaların enkazları üzerine gidildi, durum yerinde izlendi.

 

 

08 Şubat, Deprem’de birlikte yapılacak işler konusunu görüşmek üzere PAK ve TEVGER ile ortak bir toplantı yapıldı ve bir gün sonra HAK-PAR, PDK Bakur ve PDK’nin de katılacağı daha geniş bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.

 

08 Şubat, Depremde yaşanan felaketi ve yapılacak işleri değerlendirmek üzere MYK toplantısı gerçekleştirildi.

 

Toplantıda deprem süreci ve sonuçları ile deprem mağdurlarına yapılacak yardımlar konusunda iki noktanın altı çizildi.

-Bunlardan ilki oluşturulacak bir heyet ile depremin yaşandığı il merkezlerini ziyaret edip depremin yol açtığı insani facianın neden ve sonuçlarına ilişkin bir rapor hazırlamak.

-İkincisi; deprem mağdurlarına yardım yapmak üzere Avrupa’da ve Türkiye-Kürdistan’da süresi sonradan belirlenecek bir maddi kampanya başlatmak.

-Deprem ile ilgili faaliyetler sürecinde bölgedeki STK ile ilgili kuruluşlarla diyalog ve eşgüdüm içinde olmanın gereğine dikkat çekildi.

-Arkadaşlarımızın deprem mağdurları için yapacağımız kampanya ve diğer çalışmalara katılması için Genel Başkan imzasıyla parti tabanına bir genelgenin yayınlanması kararı alındı.

09 Şubat, PSK, PAK, TEVGER ve PDK ortak toplantısı yapıldı, ancak bu toplantıya HAK-PAR ve PDK Bakur katılmadı.

 

Bu toplantıda MYK ‘da aldığımız karar doğrultusunda deprem bölgelerine ortak bir heyetle ziyaret kararı aldık ve aynı zamanda deprem mağdurlarına destek sunmak amacıyla bir maddi kampanya başlattık.

 

10 Şubat, MYK kararı doğrultusunda Genel Başkanın imzasıyla tabanımıza gönderilen genelgede depremin yol açtığı felaketin büyüklüğüne dikkat çekilerek partimizin bu konuda seferber olması çağrısında bulunuldu.

 

11-12 Şubat,  PSK, PAK, TEVGER olarak ortak bir heyetle Adıyaman, Kahta, Gölbaşı, Pazarcık, Maraş, Nurdağı, İslahiye, Kırıkhan, Hatay ve Antep’i ziyaret ettik. Burada değişik STK ve parti temsilcileriyle görüştük, deprem mağdurlarını dinledik, depremde yaşamını yitiren iki mağdurun ailesine taziye ziyaretinde bulunduk, yaşanan yıkımı yerinde gözlemledik.

 

Bu heyete PSK adına Genel Başkan Bayram Bozyel, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Dağtekin, MYK üyesi Tayyip Kızılyıldız ile Van il yöneticimiz Yunus Örkmez katıldı.

 

Gezi boyunca izlenimlerimizi sosyal medyada paylaştık.

 

13 Şubat, Genel Başkan 6 Şubat’ta yaşanan felaketle ilgili olarak kamuoyuna dayanışma çağrısında bulundu.

 

15 Şubat,  PSK, PAK, Tevger olarak Malatya’da yaşanan depremin sonuçlarını yerinde inceleme yapmak üzere bölgeye gidildi. Orada STK, Siyasi Parti temsilcileri ve deprem mağdurlarıyla görüşüldü, acil ihtiyaç duyulan yardımlar tespit edildi. Bu ziyarette Partimizin Genel Başkanı, MYK üyemiz Ahmet Kılıl ile parti kurucumuz Davut Ekinci katıldı

 

15 Şubat, MYK bir kez daha toplandı

 

Bu toplantıda;

1.Depremin yol açtığı dev maddi ve insani boyutlar dikkate alınarak bu konunun sürekli gündemde tutulması gerektiği, bu çerçevede gelişmelerin sıklıkla MYK toplantılarında değerlendirileceği ve duruma göre PM’nin toplanacağı görüşü benimsendi.

2. Depremle ilgili maddi kampanyanın titizlikle sürdürülmesi, her ilin bu konuya ilişkin özel bir program yapması gerektiği, kampanyanın bir ay süre içinde bitirilmesinin önemi belirtildi. Bağışların Vakıf hesabına gönderilebileceği ifade edildi.

3. Bağış kampanyası bitinceye kadar Vakfın kendi imkanları ölçüsünde deprem mağdurlarına yardımlar yapabileceğinin altı çizildi.

 

16 Şubat, Genel Başkan başkanlığında bir heyetle Barzani Vakfı’nının Diyarbakır çalışanları ziyaret edilerek yaptıkları çalışmalar için kendilerine teşekkür edildi.

 

16 Şubat,  PSK, PAK, TEVGER’in DEPREM BÖLGELERİ HAKKINDA GÖZLEM VE ÖNERİLER başlıklı raporu Türkçe ve Kürtçe olarak kamuoyuna paylaşıldı.

 

Daha sonra yurtdışındaki arkadaşlarımız bu raporu İngilizceye çevirdi.

 

17.18.19.20 Şubat TEKSAV ve PSK’nin yaptığı ortak bir organizasyonla Diyarbakır’da yüzlerce deprem mağduru aileye gıda yardımı yapıldı.

Bu çalışma Vakıf Başkanı Tayyip Kızılyıldız, PSK Genel Başkan Yardımcı Selva Baksi, PSK Diyarbakır İl Başkanı Hidayet Fidan ve birçok parti yönetici ve üyemizin katkı ve desteğiyle yürütüldü.

 

19 Şubat, MYK üçüncü kez toplanarak deprem mağdurlarına dönük çalışmaları değerlendirdi.

-Bu toplantıda, PSK, PAK ve TEVGER’in üçlü kampanya ve çalışmaları değerlendirildi

-Diyarbakır ve bölgede bulunan PSK yöneticilerinden Deprem Mağdurlarına Yardım için bir komisyonun kurulduğu açıklandı

-TEKSAV hesap numarası PM üyelerine iletilerek bu hesaba bağış yapılacağı bildirildi. 

Depremle ilgili olarak İzmir, İstanbul ve Ağrı’da yapılan girişimler ve maddi kampanya çalışmaları değerlendirildi

20 Şubat,  PAK, PSK ve TEVGER olarak 84 STK, oda ve derneğin içinde yer aldığı Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu’nu Ziyaret Ettik.

20 Şubat,  TEKSAV Başkanı Tayyip Kızılyıldız, MYK üyesi Ali Haydar Fırat, PM üyesi Yekta Demirkapu ve gönüllülerin katılımıyla; Malatya Doğanşehir, Çığlık, Karapınar köylerine ve Malatya merkezdeki depremzedelere gıda yardımı yapıldı

 

21 Şubat, 21 Şubat Dünya anadili günü vesilesiyle Kürt Dil Platformu hem bu günün önemine ilişkin hem de depremle ilgili ortak açıklama yaptı.

 

23 Şubat 15 Kürt partisi 6 Şubat’ta yaşanan deprem ve sonrası süreçle ilgili basına ve kamuoyuna kapsamlı ortak bir açıklama yaptı.

23 Şubat, aynı gün Diyarbakır Ken Dayanışma ve Koruma Platformu’nun depremde hayatlarını kaybeden insanlarımız için Diyarbakır Ulu Cami’de verdiği Mevlide katıldık

Son birkaç gün içinde Avrupa’daki arkadaşların isimlerini bize ulaştırdığı Adıyaman, Maraş ve Malatya’daki 12 mağdur aileye TEKSAV tarafından nakdi destek gönderildi.

-6 Mart tarihinden itibaren Diyarbakır, Adıyaman ve Maraş’ta deprem mağdurlarına gıda yardımı yapılmak üzere bir program yapıldı ve imkanlarımız, ölçüsünde bu yardımlar devam edecek.

Değerli arkadaşlar,

Bizim gücümüz bunları yapmaya yetti ama daha iyisini yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Görünen o ki deprem felaketinin yol açtığı yıkımı telafi etmek zaman alacak, bu ise uzun soluklu davranmamızı gerektiriyor.

Bunun için bir yandan başlattığımız kampanyayı sürdürmeli ve bize ulaşan yardımları deprem mağdurlarına ulaştırmaya devam etmeliyiz.

Fırsat buldukça depremin yoğun yaşandığı bölgeleri ziyaret ederek buradaki çalışmaları/gelişmeleri gözlemleyip kamuoyu ile paylaşmalıyız.

Bulunduğumuz her ilde, birimde oraya taşınmak zorunda kalmış deprem mağdurlarıyla ilişki kurup onlarla dayanışma içinde olmalıyız.

Bütün bu süreçte ilgili STK ve yerel inisiyatiflerle diyalog içinde olmalı ve elbirliği ile bu felaketin yol açtığı yaraları sarmaya çalışmalıyız.

Birlikte başaracağımıza kuşkum yoktur.

05.03.2023

Bayram Bozyel

PSK Genel Başkanı