1 Mayıs’ın Devrimci Ruhu Yolumuzu Aydınlatıyor

1 Mayıs’ın Devrimci Ruhu Yolumuzu Aydınlatıyor

1 Mayıs Dünya emekçilerinin birlik, mücadele ve dayanışma günü.

1 Mayıs, ezilenlerin, sömürülenlerin, ötekileştirilenlerin her türlü baskı ve sömürüye karşı direnişin sembolü.

Dünyanın bütün işçileri, emekçileri, kadınları ve gençleri 1 Mayıs’ta birleşerek özgür, eşit ve adil bir geleceğin bayrağını yükseltiyorlar.

1 Mayıs, aynı zamanda Kürt halkının ve Türkiye demokrasi güçlerinin zorbalığa, savaşa, şovenizme karşı ortak mücadele günü.

İnsanlığın özgürlük ve demokrasi yolunda dev adımlarla ilerlediği bir çağda, Türkiye’de hala on milyonlarca insan açlık sınırlarının altında yaşıyor. Milyonlarca insan her türlü insani yaşam güvencelerinden yoksun. Gençler gelecekten ümitsiz. Kadınlar büyük bir baskı ve ayrımcılığa uğruyor. Toplum özgürlük, eşitlik, adalet istiyor.

Nüfusu 30 milyonu aşkın Kürt halkı ise hala bütün ulusal demokratik haklarından yoksun. Kendi diliyle eğitim göremiyor. Kimliği yasa ve anayasada yok hükmünde. Her türlü özgürlük talebi şiddetle bastırılıyor.

Bu koşullarda 1 Mayıs’ın devrimci ve mücadele ruhu daha da önem kazanıyor.

Kürt halkının özgürlük, demokrasi ve eşitlik talepleri için,

Emekçiler, kadınlar ve gençlerin iş, eğitim ve onurlu yaşam hakkı için;

Herkes için özgür, adil, güvenceli bir gelecek için;

Gelin hep birlikte 1 Mayıs’ta alanlara çıkalım.

1 Mayıs’ta özgürlüğün mücadele ile kazanılacağını bir kez daha tarihe not düşelim.

Yaşasın Kürt halkının ve bütün ezilenlerin birlik, mücadele ve dayanışması.

Yaşasın 1 Mayıs.

01.05.2023

Kürdistan Sosyalist Partisi

           (PSK)

İçerik Başlıkları
En çok Okunan İçerik