Kürd Özgürlük ve Demokrasi İttifakı; 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzu K. Kılıçdaroğlu’na vereceğiz

Basına ve Kamuoyuna

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde oyumuzu değişim ve normalleşme için Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğiz 

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde kritik bir seçime gidiyor. Bu seçim birçok yönden bir dönüm noktası niteliğinde. Türkiye ya mevcut otoriter, keyfi, tek adam rejimiyle büyük bir uçuruma doğru hızla sürüklenecek, ya da değişim, normalleşme ve demokrasi yönünde bir sürece girecek.

Bizim tarafımız değişim, normalleşme ve demokrasiden yana olacak.

Türkiye tarihinin en büyük ekonomik, sosyal ve siyasal krizlerinden birini yaşıyor, bu çok çok yönlü ve yapısal bir krizdir. Bu krizin temel nedeni Kürt meselesinde izlenen inkar, şiddet ve savaş politikasıdır. Kürd meselesinde izlenen inkar ve çatışmacı politika sadece Kürt halkına büyük bedeller ödetmekle kalmamış, Türk halkını da derin bir yoksulluğa, Türkiye’yi otoriter ve karanlık bir ortama sürüklemiştir.

Türkiye’de uygulanan ucube niteliğindeki cumhurbaşkanlığı sistemi nedeniyle son yıllarda demokrasi alanında büyük bir gerileme yaşanmıştır. Özgür basının sesi susturulmuş, yargı iktidarın elinde bir sopaya dönüşmüş, toplumsal muhalefet büyük bir baskı altına alınmıştır. Söz konusu keyfi ve antidemokratik uygulamaların sonucunda, seçilen yüzlerce belediye başkanı tutuklanarak yerlerine kayyum atanmış, yüzbinlerce insan KHK ile işinde atılarak açlığa terkedilmiş, binlerce siyasetçi ve aydın düşüncelerinden dolayı tutuklanarak cezalandırılmıştır.

Türkiye’nin bu keyfi, otoriter ve Kürt karşıtı anlayıştan kurtulması son derece önemlidir. 

14 Mayıs’ta yapılacak seçimler, mevcut baskıcı ve ucube rejimden kurtulmak için bir fırsat niteliğindedir.

Türkiye’nin değişim, normalleşme ve demokrasi yönünde bir sürece girmesi için oyumuzu cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğiz.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun Kürt meselesini parlamentoda çözeceği yönündeki vaadini önemli buluyoruz.

Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemek CHP ya da Millet İttifakı’nı desteklediğimiz anlamına gelmez.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun tek başına Kürd meselesi gibi Türkiye’nin temel meselelerini çözemeyeceğini, bu yönde açık ve net bir programının olmadığını biliyoruz. Kürd meselesi, Kürd halkının ulusal demokratik güçleri ile Türkiye demokrasi güçlerinin ortak mücadelesi ile çözülecektir.  Köklü ve evrensel normlara dayalı bir demokrasi de ancak iki halkın el ele vermesiyle inşa edilecektir.

14 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı seçiminde sorun hangi adayın Kürd meselesini çözeceği ve gerçek anlamda bir demokrasiyi inşa edeceği meselesi değildir.

Bugün temel ve yakıcı sorun, mevcut baskıcı şoven yönetimin devam edip etmemesi meselesidir.

Ya mevcut rejim halklarımızın enerjisini tüketip Türkiye’yi daha da karanlık bir çöküşe götürecek, ya da Türkiye kurumların işlediği, keyfiliğin son bulduğu normal bir sürece gidecek.

Normalleşen bir Türkiye’de Kürt meselesi hemen çözülmez, ancak Kürtler biraz nefes alabilir. Koşulların normalleştiği bir ortamda Kürt meselesini tartışmak görece kolaylaşır, Kürtlerin örgütlenme ve ifade imkanları daha da artabilir. Benzer şekilde normalleşen bir Türkiye’de diğer toplumsal kesimler ve emekçiler seslerini daha çok yükseltebilir, temel sorunların özgürce konuşulması ve diyalogla çözümü için daha elverişli bir zemin doğabilir.

14 Mayıs milletvekili seçimlerinde Yeşil Sol Parti’yi destekleme kararı alan Kürd Özgürlük ve Demokrasi İttifakı,  cumhurbaşkanlığı seçiminde de toplumsal gerçekler ve halkımızın beklentilerine uygun stratejik bir tutum takınacaktır.

01.05.2023

Kürd Özgürlük ve Demokrasi İttifakı

 

İçerik Başlıkları
En çok Okunan İçerik