PSK: 31 Mart seçimlerinde oyumuz yurtsever demokrat adaylara…

 

BASINA VE KAMUOYUNA

 

31 Mart seçimlerinde oyumuz yurtsever demokrat adaylara…

 

Kürdistan Sosyalist Partisi Parti Meclisi 17.03.2024 tarihinde toplanarak 31 Mart yerel seçim sürecinde gelinen son aşamayı değerlendirmiş ve aşağıdaki sonuçları kamuoyu ile paylaşmayı kararlaştırmıştır.

 

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı.

 

Yerel seçimler takvimi belirlendiği andan itibaren, PSK olarak bu konuyu ciddiye alarak bir dizi toplantı ve görüşme gerçekleştirdik. 31 Mart yerel seçimlerinde halkımızın özgürlük ve demokrasi beklentilerine uygun bir sonucun elde edilmesi için yoğun çabalar sarf ettik.

 

Kürdistan Sosyalist Partisi 16-17 Aralık 2023 tarihinde Diyarbakır’da gerçekleştirdiği PSK 3. Konferansı’nda ülkemizin içinde geçtiği zorlu siyasi iklimi, halkımızın karşı karşıya bulunduğu saldırı ve tehditleri dikkate alarak, bu kötü gidişi tersine çevirebilecek geniş kapsamlı bir seçim işbirliğinin altını çizdi.

 

07 Ocak 2024 tarihinde toplanan PSK Parti Meclisi ise 3. Konferansın çizdiği genel çerçeveyi daha somut ve uygulanabilir bir biçime kavuşturdu.

 

Parti Meclisimiz, Kürd halkının ulusal varlığına, onun kutsal değerlerine ve özgürlük iradesine karşı sürdürülen düşmanca saldırıları durdurmak için 31 Mart 2024 yerel seçimlerini önemli bir fırsat olarak nitelendirdi.

 

Parti Meclisimiz, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde gücümüzü birleştirirsek hem kendi kendimizi yönetebilir hem de kentlerimizi Kürd dili ve kültürü bahçesine çevirebiliriz belirlemesinde bulundu.

 

07 Ocak 2024 tarihli Parti Meclisi toplantısı sonuç bildirisinde şu noktaların altı çizildi.

 

Bütün ulusal demokratik güçlerimizi, etnik, dini ve kültürel çeşitliliğimizi ve aydın birikimimizi bir araya getirecek bir seçim işbirliğine ihtiyacımız var. Bütün siyasi aktörlerimiz kendi özgünlüklerini koruyarak, farklılıklarını bir zenginlik sayarak halkımızın ortak çıkarları için bir araya gelebilir. Geniş, kapsamlı ve kucaklayıcı bir seçim işbirliği sadece kentlerimizi kazanmamızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda halkımız için büyük bir güven ve moral kaynağı ve cazibe merkezi olabilir. Böylesi bir seçim işbirliği gelecekte kalıcı ve stratejik ulusal ittifaklar için de güçlü bir zemin oluşturabilir.

 

Halkımızın özlemi ve beklentisi olan geniş ve kapsamlı bir seçim işbirliği sayesinde Kürdistan’daki bütün kentlerin yönetimini kazanacağımıza şüphe yoktur. Fiziki, tarihi ve kültürel açıdan yıkılmaya terkedilmiş şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırabilme güç ve irademiz vardır. “Kürd kentlerinde hiçbir düzen partisine oy yok” şiarıyla 31 Mart yerel seçimlerini bir referanduma çevirmek elimizdedir. Kentlerimizi de ülkemizi de yönetebileceğimizi 31 Mart seçim sonuçlarıyla ortaya koyabiliriz.

 

Geniş kapsamlı bir seçim işbirliğinin aşağıda genel çerçevesi çizilen Kürt halkının temel, acil, ulusal demokratik taleplerini içeren bir programı esas alabileceğinin altını çizdik.

 

Kürd halkının kimliğinin anayasal düzeyde tanınması,

 

Kürd dilinin eğitim dili olarak tanınması ve kamusal alanda resmi dil olarak kabul edilmesi,

 

Kürd dili, kültürü ve tarihinin bütün zenginliğiyle yeniden yeşermesi,

 

Kürd liderlerinin kaybettirilen mezar yerlerinin açığa çıkartılması,

 

Bütün tarihi, coğrafi, kültürel yerlerin ve yerleşim merkezlerinin Kürdçe isimlerinin iadesi,

 

Kürd siyasi partilerine dönük kapatma davalarının, Kürd siyasi kadrolarına dönük intikamcı haksız uygulamaların son bulması,

 

Kürd halkının kendi ülkesinde kendini yönetme hakkının tanınması vb. talep ve hedeflerin, oluşturulacak seçim işbirliğinin ortak payları arasında yer alabileceğini vurguladık.

 

Kürd ulusal demokratik güçlerin yönetiminde kent meclislerinin birer yerel parlamentoya dönüşebileceğini dile getirdik.  Bizim yöneteceğimiz kent meclislerinin Kürd kimliğinin tanınması, Kürdçenin eğitim dili olarak hayat bulması, Kürdçe isimlerin iadesi, Kürd dili, kültürü ve tarihi alanında etkin çalışmaların yapılması, tarihi ve kültürel Kürd büyüklerinin hatıralarının onurlandırılması, sağlıklı, sorumlu ve bilinçli yeni nesillerin yetiştirilmesinde tarihi bir misyon üstlenebileceğini açık bir biçimde ortaya koyduk.

 

Parti Meclisi sonuç bildirisinde ayrıca şu belirlemelerde bulunmuştuk.

 

Ortaklaşa yöneteceğimiz belediye yönetimlerinde merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki vesayetinin asgariye inmesi için çaba sarf edilecek.  Vali, kaymak ve emniyet müdürlerinin seçimle işbaşına gelmesi için etkin mücadele verilecektir. 31 Mart yerel seçimlerinde bütün kentlerimizin yönetimini alarak mevcut tekçi, aşırı merkeziyetçi sistemin rotasını ademi merkeziyetçi bir yöne çevirebiliriz.  31 Mart seçimlerinde elde edeceğimiz büyük başarıyla sadece kentlerimizi değil, ülkemizi yönetme imkânını defakto olarak elde edebiliriz. 31 Mart yerel seçim sonuçları bütün sorunların kaynağı olan tekçi ve otoriter düzenin federalizm yönünde değişimini zorlayabilir.

 

Değerli halkımız;

 

07 Ocak 2024 tarihinde toplanan Parti Meclisimizin çizdiği çerçevede geniş kapsamlı bir Kürd seçim ittifakının oluşması için, PSK Seçim Komisyonu yoğun girişimlerde bulundu. PSK Seçim Komisyonu Kürt halkının beklentilerine cevap verebilecek genişlikte bir seçim işbirliğinin oluşması için DEM, DBP, PWK, HAK-PAR, PDK Bakur, KKP olmak üzere bütün siyasi parti ve Kürd taraflarıyla çok yönlü görüşmeler gerçekleştirdi.

 

Partimiz, söz konusu Kürd seçim işbirliğinin oluşumuna görüş ve önerileriyle destek sunacağına inandığımız Diyarbakır’da saygınlık ve ağırlığı olan değişik kurumlarla görüştü. Hem söz konusu saygın kuruluşlara yürüttüğümüz seçim işbirliği çabaları hakkında bilgi verdik hem de görüş ve desteklerini beklediğimizi ifade ettik. Aynı konuda birçok Kürd aydını ve şahsiyetle görüşmeler gerçekleştirdik.

 

Ancak onca samimi ve gerçekçi çabalarımıza karşın halkımızın beklentisi olan ve mevcut kötü süreci tersine çevirebilecek bir seçim işbirliği gerçekleşmedi, gerçekleştiremedik.

 

31 Mart seçimlerinde geniş bir Kürd seçim işbirliğinin oluşmamasında DEM Partisi siyasi anlayışının benmerkezci ve hizipçi yaklaşımının payı büyüktür. DEM’in temsil ettiği siyasi anlayış 31 Mart yerel seçimlerinde Kürt halkının beklentilerini ön planda tutmak yerine, hizipsel önceliklerini esas aldı. Kürtler arası işbirliği ve yakınlaşma çabalarına stratejik pencereden bakmaktan çok, günü kurtarmaya dönük dar bir anlayışla yaklaştı.  İlkeli, tutarlı ve şeffaf bir seçim işbirliğinden uzak durdu.

 

Bu durumun halkımız açısından arzu edilir bir tablo olmadığı açıktır.

 

Bütün bu olumsuz tabloya rağmen Kürt halkının geleceğine ilişkin güçlü başarma irade ve azmimizi koruyoruz. Geleceğin Kürt halkının özgürlüğü yönünde şekilleneceğinden en ufak bir kuşku duymuyoruz. Mevcut durum kader değildir. Bu kötü gidişi er ya da geç tersine çevirecek ve halkımızın hak ettiği özgür ve onurlu geleceği hep birlikte kuracağız.

 

Değerli halkımız;

 

Devletin anti Kürd anayasal ve idari engellerinden dolayı PSK olarak kendi adımızla seçimlere giremiyoruz.

 

Bu koşullar içinde 31 Mart seçimlerinde sandığa gidecek ve yukarıda genel çerçevesini çizdiğimiz ilkeleri esas alan yurtsever demokrat adaylara oylarımızı vereceğiz.

 

Kürt halkının ulusal demokratik talepleri konusunda duyarlı, bilinçli ve sorumluluk bilincinde olan,

 

Söz konusu talepler için kararlı mücadele iradesine sahip,

 

Kürt meselesinin eşitlikçi, barışçıl ve demokratik çözümünden yana,

 

Demokratik, açık, şeffaf, hesap verebilir bir siyaset ve belediyecilik anlayışına sahip yurtsever demokrat adayları oylarımızla destekleyeceğiz.

 

Türkiye’nin batı illerinde ise oylarımızı;

 

Kürt halkının varlığına ve temel haklarına saygılı;

 

Kürd dili, kültürü ve tarihi konusunda duyarlı;

 

Kürt meselesinin eşitlikçi, barışçıl ve demokratik çözümünden yana ilerici, demokrat adaylar için kullanacağız.

 

Mevcut bütün olumsuzluklara rağmen 31 Mart seçimlerinin demokratik, adil ve barışçıl bir ortamda geçmesini umuyoruz.

 

31 Mart seçim sonuçlarının halkımızın özgürlük ve demokrasi mücadelesi için hayırlı olmasını diliyoruz.


19.03.2024


Kürdistan Sosyalist Partisi

         (PSK)

    Parti Meclisi

 


 

 

 

 

İçerik Başlıkları
En çok Okunan İçerik