Ulusal özgürlük hedefi etrafında birleşen Kürt halkına hiçbir güç diz çöktüremez

Kürdistan Sosyalist Partisi 16-17 Aralık 2023 tarihlerinde Diyarbakır’da 3. Konferansı’nı başarıyla gerçekleştirmiştir.  Avrupa ve Güney Kürdistan’dan delegelerin hazır bulunduğu yoğun katılımlı PSK 3. Konferansı’nda Kürdistan ve bölgedeki siyasal gelişmeler değerlendirilmiş, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde izlenmesi gereken politik tutum ele alınarak aşağıdaki sonuç bildirisinin kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırılmıştır.

 Kürdistan meselesi bütün ağırlığı ve yakıcılığı ile Ortadoğu’daki gelişmelerin odağında yer almaya devam etmektedir. Kürt halkının varlığı ve demokratik kazanımlarına karşı sömürgeci devletlerin saldırıları son dönemde giderek artmaktadır.  Kürt halkının ulusal demokratik haklarına yönelik söz konusu inkar, asimilasyon ve yok etme politikaları bölgesel düzeyde kaos, istikrarsızlık ve çatışma ortamını daha da derinleştirmektedir.

 Doğu Kürdistan’da Kürt ulusal direnişini yıllardır idam ve infaz yöntemleriyle sindirmeyi deneyen İran’daki teokratik şoven rejim son dönemde Kürt siyasi aktörlerini tümden yok etmek için fiziki saldırı ve diplomatik baskılarını artırmış durumdadır.

 Irak’ta mezhepçi ve şoven güçler Irak Anayasası’nda güvence altına alınan Kürt halkının kazanımlarına karşı saldırılarını kesintisiz sürdürüyor. Kürdistan Federe Bölgesi siyasi, ekonomik ve askeri baskılarla çökertilmek isteniyor. Kürdistan Federe Bölgesi’nin demokrasi, istikrar ve ekonomik gelişmesinden korkan Bağdat yönetimi Kürdistan Bölgesi’nin federe statüsünü aşındırmak ve giderek yok etmek için sinsi girişimlerini gün geçtikçe artırıyor.

 Suriye Kürt Bölgesi’nde ise Kürt halkı sadece askeri ve fiziki saldırılara uğramamakta, buradaki doğal kaynaklar talan edilmekte, ekonomik alt yapı çökertilmekte ve demografik yapı değiştirilmektedir.

 Türkiye’de son yıllarda artarak derinleşen siyasi, ekonomik ve kültürel çok yönlü krizin Kürt meselesinde izlenen inkar ve çatışma politikasından kaynaklandığı açıktır. Türkiye’nin Kürt meselesindeki çağdışı politikalarındaki ısrarı sorunu çözmek bir yana meseleyi daha da derinleştirip çözümü zorlaştırmaktadır. Sürüp giden baskı, sindirme ve saldırılar Kürt toplumunda görünüşte belli bir sessizlik ve içe kapanmaya yol açmış olabilir. Ancak gerçek farklıdır;  devletin inkarcı politikası Kürt halkında ulusal bilincin giderek artmasına ve Türk halkıyla birlikte yaşama duygusunun azalmasına yol açmaktadır.

 Başka bir ifadeyle Kürt meselesinde uygulanmakta olan inkar ve çatışma politikası daha fazla sürdürülemez. Dipçik ve baskıyla sonsuza dek kölelik ve zulüm Kürt halkına dayatılamaz.

 Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürdistan’ın her parçasında çözümü ve özgürlüğü, Kürt halkının ulusal demokratik güçlerinin birliğinde görmektedir. Ulusal özgürlük hedefi etrafında birleşen Kürt halkına hiçbir güç diz çöktüremez.

 Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen yeni bir anayasa yapım çağrısının bir fırsat olarak değerlendirilmesinden yana olan PSK,  bütün Kürt siyasi aktörlerini, Kürt halkının temel haklarını içeren bir anayasanın yapılması için ortak bir inisiyatif başlatmaya çağırır.

 Konferansımız, Kürtçenin eğitim dili ve resmi dil olarak kabul edilmesi yönündeki çabaların güçlendirilmesi, genişletilmesi ve sonuç alıcı bir tarza kavuşturulması için bütün Kürt siyasi aktörlerini duyarlı olmaya davet eder.

 Konferansımız, son dönemde 1925 Kürt Hareketi’nin lideri Şeyh Said şahsında Kürt ulusal değerlerine karşı başlatılan çok yönlü ırkçı ve düşmanca saldırılara karşı ortak bir tutum ve tepki geliştirmenin gereği vurgular.

 PSK 3. Konferansı ayrıca 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler konusunu detaylı bir biçimde değerlendirmiş ve gerekli sonuçlara ulaşmıştır.

 Türk devletinin Kürd halkının ulusal kazanımlarına karşı topyekûn saldırıda bulunduğu bir dönemde yapılıyor olması 31 Mart 2024 yerel seçimlerin önemini artırmaktadır. Kürdistan'da seçilmiş belediyelere kayyumların atandığı, halkımızın demokratik iradesinin hiçe sayıldığı, sesinin kısıldığı, Kürdistan partilerinin kapatma davalarıyla kıskaca alındığı bir süreçte, Kürdlerin bütün belediyeleri alarak kendi kendini yönetmesi son derece önemlidir.

 Bu çerçevede yerel seçimlerde en geniş kapsamlı bir işbirliği acil hale gelmiştir.

 Böylesi bir işbirliği katılımcı, çoğulcu, renkli, demokratik ve çok sesli belediyeciliği ve yerinde yönetim modelini esas alan ortak bir politika üzerine inşa edilmelidir.

 Partilerin özgün kimliğini ve bağımsız niteliklerini koruduğu fakat birlikte hareket ettikleri bir ittifakın oluşması kendini dayatmaktadır. Kürdistan Sosyalist Partisi 3. Konferansı, yukarıdaki çerçeveye uygun bir seçim işbirliği çalışması için Parti Meclisimize görev vermeyi kararlaştırmıştır.

 Konferansımız, PSK’nin son yarım yüz yıllık onurlu mücadele mirasına uygun olarak gelecekte de Kürt halkının özgürlüğü için mücadele etme irade ve kararlığını teyit etmeyi uygun görmüştür

 19 Aralık 2023

 Kürdistan Sosyalist Partisi

     3. Konferansı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
İçerik Başlıkları
En çok Okunan İçerik