PSK: Deprem Mağdurlarının Yaraları Bir An Önce Sarılmalı

PSK Genel Başkanı Bayram Bozyel; "Deprem Mağdurlarının Yaraları Bir An Önce Sarılmalı" çağrısında bulundu.

06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır Galeria önünde PSK Başkanı Bozyel yaptığı basın açıklamasında; 6 Şubat deprem kurbanlarını anarak "Türkiye ve Kürdistan'ın bir deprem bölgesinde olduğunu ve bu gerçeğin kabul edilmesi gerektiğini" belirtti. 

PSK Genel Başkanı Bayram Bozyel'in basına yaptığı açıklama şöyle;

06 Şubat 2023 tarihinde Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkezinde olduğu 7.7 ve 7.6 şiddetindeki büyük deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti.

Çoğu Kuzey Kürdistan’da bulunan onbir il, yüzlerce ilçe ve yerleşim merkezini vuran ve 13 milyondan fazla insanın yaşamını etkileyen Maraş depreminde resmi rakamlara göre 53 537 kişi yaşamını yitirdi, yüz binlerce insan ise yaralandı. Gerçek can kayıpları ve yaralı sayısının resmi rakamlardan kat be kat fazla olduğuna şüphe yoktur.  6 Şubat depreminde yaşanan maddi yakım, insani mağduriyetler ve trajik acıları ise rakamlarla ifade etmek mümkün değil.

Bu vesileyle bir kez da 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren bütün insanlarımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz.  Depremde yaşanan maddi ve insani kayıpların bir önce telafi edilmesi için iktidara daha hızlı hareket etme çağrısında bulunuyoruz.

6 Şubat deprem felaketi, Hatay ve Adıyaman gibi kimi kentleri bütün tarihi dokusuyla yok ederken, birçok kentte milyonlarca insanın evinden barkından olmasına yol açtı. Yüzbinlerce insan zor ve elverişsiz koşullarda çadır ya da konteynerlerde yaşamaya mahkûm edildi.

Aradan bir yıl geçmiş olduğu halde, 6 Şubat depreminin vurduğu kentlerdeki enkaz hala tam olarak kaldırılmamış, deprem mağdurlarının konut ihtiyacı karşılanmamış, insani barınma için gerekli alt yapı koşulları sağlanamamıştır.

Hiç şüphesiz depremin yol açtığı insani ve maddi kayıplar kader değil,  izlenen siyasi tercihlerin sonucudur. Depremi bir doğa olayından toplumsal felakete dönüştüren temel faktör Türkiye’deki bilimsel gerçeklere aykırı, ranta dayalı kentleşme ve aşırı merkeziyetçi idari ve siyasi sistemdir.

Açık gerçek şu ki; Türkiye ve Kürdistan coğrafyası bir deprem kuşağı üzerindedir ve bu gerçek olduğu gibi kabul edilmelidir. Toplumsal yaşamın bütün boyutları (eğitim, ekonomi, ulaşım, kentleşme, tarım vs.) bu gerçeğe göre kurgulanmalıdır.

İstanbul’dan Van’a kadar birçok kentimiz yakın deprem tehdidi ile karşı karşıyadır. Söz konusu deprem gerçeğine karşı çok yönlü, bütünlüklü ve uzun vadeli bir strateji oluşturulmalı, bunun için toplumsal seferberlik ilan edilmelidir.

Bu çerçevede;

1.İlgili bütün kurumların katılımıyla kentleşme ve yapılaşmaya ilişkin bilimin ve deprem gerçeğinin gereklerine uygun bir yol haritası oluşturulmalıdır.

2. “Deprem değil çürük binalar öldürür” gerçeğinden hareketle, depreme dayanıklı binaların inşası için stratejik bir plan oluşturulmalıdır.

3.Eğitim müfredatında depreme ilişkin bilinç ve farkındalığın gelişmesi için gerekli adımlar atılmalıdır.

4. Bu çerçevede keyfi, aşırı merkeziyetçi, ranta dayalı, kayırmacı, günü kurtarmaya odaklı otoriter ve anti demokratik yönetim zihniyeti terk edilmelidir.

 

5.Sağlıklı bir kentleşme politikası ve depreme ilişkin toplumsal bilincin gelişmesi her şeyden önce demokratik ve insani bilincin gelişmesine ve böyle bir siyasi ortamın oluşmasına bağlıdır.

6.Bize göre Türkiye ve Kürdistan’ın yeni deprem felaketleri yaşamaması için âdemi merkeziyetçi, yerel inisiyatifi esas alan özgürlükçü ve demokratik idari yapı zorunlu bir ihtiyaçtır.

7.Türkiye’deki bütün bilgi ve maddi kaynakları savaş ve silah yerine, deprem riskini asgariye indiren sağlam ve güvenli kentlere aktarmak için, savaşa ve silahlı çatışmalara son verilmeli; Kürt meselesi adil ve eşitlik temelinde bir çözüme kavuşturulmalıdır.   

Yeni deprem felaketleri yaşamamak ve bir daha yüzbinlerce insanımızı çürük binalar altında kaybetmemek için hemen bugün harekete geçilmelidir.

06.02.2024

Kürdistan Sosyalist Partisi

             (PSK)

 

 

İçerik Başlıkları
En çok Okunan İçerik